Yếu tố quyết định thành công trong tương lai

Tương lai của bạn phụ thuộc vào lựa chọn bạn sẽ vẫn còn theo đuổi thời hiện tại tiếp diễn của hành động cũ hay lựa chọn để hoàn thành và kết thúc nó để THAY ĐỔI.

1. Lý do để một ai đó quyết định khởi nghiệp là mong muốn tương lai của mình sẽ xảy ra theo ý muốn..là động lực ban đầu thôi thúc và dẫn dắt bạn đi đến quyết định khởi nghiệp.

2. Trước khi có sự bùng nổ của công nghệ, kết quả của tương lai chính là sự tích lũy của những hành động cũ được kéo dài từ thời quá khứ cho đến thời hiện tại tiếp diễn..

Nhưng tại thời điểm bây giờ, mọi kết quả được tích lũy từ hành động cũ sẽ dần trở về con số 0 nếu như hành động đó vẫn tiếp tục lặp lại trong thời hiện tại tiếp diễn đến một tương lai vô định… Ngày nay kết quả của tương lai sẽ hình thành từ kết quả của SỰ THAY ĐỔI..và nó chỉ xảy ra khi bạn đã kết thúc và đưa hành động cũ của bạn vào thì quá khứ hoàn thành.

Có nghĩa là một ngày hành động trong quá khứ của bạn vẫn còn ở thể hiện tại tiếp diễn..thi ngày bạn càng rời xa cái tương lai mà bạn mong muốn có được vào lúc khởi nghiệp.

Zalo
Yếu tố quyết định thành công trong tương lai

3. Tương lai ở phía trước..và tất cả mọi công việc mà mọi doanh nghiệp cần phải làm hôm nay là để dành lợi thế cạnh tranh cho tương lai bằng chính sự THAY ĐỔI của ngày hôm nay.

4. Định nghĩa của tôi về CN 4.0 là như sau: Là thời kỳ mở ra nhiều cơ hội hơn và triệt tiêu nhiều công việc hơn.

– Cơ hội mới đến từ sự thay đổi nhận thức để thay đổi và DỊCH CHUYỂN sang hành động mới tạo ra cách thức mới để nắm bắt cơ hội mới. Và kỷ nguyên 4.0 đang tạo ra rất nhiều cơ hội mới.

– Hành động cũ vẫn còn trong thể quá khứ chưa hoàn thành..được gọi là công việc..và kỷ nguyên 4.0 sẽ triệt tiêu công việc.

– Do vậy ở đây sẽ có hai khái niệm ” Cơ hội kiếm tiền” và “Công việc kiếm tiền”..

☀ Tương lai của bạn phụ thuộc cách bạn hiểu và phân biệt được cơ hội là gì và công việc là gì?

☀ Tương lai của bạn phụ thuộc vào việc bạn sẽ lựa chọn việc nắm bắt cơ hội hay lựa chọn công việc.

☀ Tương lai của bạn phụ thuộc vào lựa chọn bạn sẽ vẫn còn theo đuổi thời hiện tại tiếp diễn của hành động cũ hay lựa chọn để hoàn thành và kết thúc nó để THAY ĐỔI.