THÁP DINH DƯỠNG HỢP LÝ và mức tiêu thụ trung bình cho một người trong một ngày

Trẻ em 3 – 5 tuổi (giai đoạn 2016 – 2020)
Phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú
Người trưởng thành.

 

tháp dinh dưỡng

 

THÁP DINH DƯỠNG HỢP LÝ và mức tiêu thụ trung bình cho một người trong một ngày:

✅ Trẻ em 3 – 5 tuổi

Trẻ em 3 - 5 tuổi

✅ Phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú

✅ Người trưởng thành.