Tâm linh: Mơ thấy tiền có hạnh phúc không?

Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được hạnh phúc, tuy nhiên tiền lại có thể đem lại hạnh phúc cho người sở hữu nó.

Mơ thấy tiền rơi từ trên trời xuống là điềm lành, cuộc sống thuận lợi.
Nhưng thương nhân mơ thấy tiền từ trên trời xuống lại là điềm gở, cảnh báo chuyện làm ăn có thể chịu tổn thất.

Mơ thấy mình đưa tiền cho người khác là điềm xấu.

Mơ người keo kiệt đưa tiền cho người khác ngụ ý bị cướp lấy hết tích luỹ.

Mơ người khác đưa tiền cho mình có nghĩa rằng tính ỷ lại của bạn rất mạnh cần người nhà hoặc bạn bè bảo vệ. Bạn nên tăng cường khả năng giao tiếp nên có lòng tự tin cho mình.

Mơ thấy tiền do người khác đưa cho mình ám chỉ có người giúp đỡ bạn đặc biệt mặt tài lộc.

Mơ thấy người khác tặng tiền cho mình là được mẹ tặng quà.

Mơ người khác tặng tiền lại điềm xấu, tài sản bị tổn thất.

Mơ người chết tặng tiền thì nên cẩn thận, tài sản có thể bị tổn thất.

Thất nghiệp mơ người khác tặng tiền cho mình là vận tài lộc xấu, nên biết tích luỹ.

Đàn ông mơ thấy người khác tặng tiền cho mình là sắp được đi du lịch, tuy nhiên có thể đi gần chứ đừng đừng đi xa.

Nhân viên mơ người khác tặng tiền hoặc người chết tặng tiền thì nên thận trọng sẽ bị giáng chức.

Thương nhân mơ người chết tặng tiền là điềm gở, chuyện làm ăn gặp tổn thất.

Mơ mình đang đếm tiền là điềm báo thu nhập tăng cao, tiền tài chuyển tốt. Nhưng nếu mơ thấy mình đếm xong tiền thì đưa cho người khác lại là điềm xấu mặt tiền tài gặp tổn thất. Tùy từng trường hợp mơ thấy tiền mà có những điềm báo khác nhau.