Tai nạn xe hơi

https://www.youtube.com/watch?v=k9UdlGrbmRE

Câu chuyện có thật của đôi vợ chồng đang sống tại Mỹ. Sau khi gởi hai đứa con sang nhà ông bà hai vợ chồng có một buổi đi chơi người vợ khuyến khích chồng chạy nhanh hơn  bất thần linh xe bị nổ lốp quà xe tông vào cây bên đường người chồng bị băng bó chân người vợ bị cây đè lên đầu quen với tao bị liệt người chồng liên tục Hà Nội người vợ như người vợ biết được mình không còn đổi tên nữa thời gian sau người vợ quen dần với lối sống có chân không đi được một thời gian sau người vợ thấy hằng đêm chồng hay rồi khỏi giường để sinh nghi chồng đã có người khác một hôm người vợ lẽ theo sau chồng trên xe lăn và thấy chồng vô vàn vô nhà kho phim sex nhìn kỹ lại mới thấy là chồng đang sửa một chiếc xe có cánh đồng cơ địa người vợ được đi  lúc đó người vợ cảm thấy vợ Hòa cảm xúc khi được chồng yêu thương cố gắng làm cho mình cái xe để mình đi chuyển dễ dàng hơn