20+ lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất

Có rất nhiều cách để nói chúc mừng sinh nhật cho ai đó. Nhưng trong bài đăng này, bạn có thể tìm thấy một số lời chúc sinh nhật ý nghĩa bằng tiếng Anh cho những người bạn đặc biệt để chúc mừng sinh nhật của họ mà không cần sử dụng câu “Chúc mừng sinh nhật”  truyền thống .

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh

– Put your past behind you – the regret, the pain and the scars – and move forward with hope in your heart. Happy birthday my love.

=> Đặt quá khứ của bạn đằng sau bạn – sự hối tiếc, nỗi đau và vết sẹo – và tiến về phía trước với hy vọng trong trái tim bạn. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi.

– Growing old is not that bad. Look at it as another year of new things in store for you. Grab all the excitement and open your heart to the new and endless possibilities. Best birthday.

=> Già đi không phải là xấu. Hãy xem nó như một năm mới của những điều mới trong cửa hàng cho bạn. Lấy tất cả sự phấn khích và mở lòng với những khả năng mới. Sinh nhật tuyệt vời nhất nhé!

– I believe that the sweetest gift I could ever give a friend is true and genuine love. Lucky for you, I have plenty to give. Best birthday.

=> Tôi tin rằng món quà ngọt ngào nhất tôi có thể tặng cho một người bạn là tình yêu đích thực và chân thật. May mắn cho bạn, tôi có rất nhiều để cho. Sinh nhật tốt nhất.

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay nhất

– Another year has gone by for you. May your next year be filled with smiles, discoveries and adventures! Wishing you an adventurous and happy birthday!

=> Một năm nữa đã trôi qua. Chúc năm tới của bạn sẽ tràn ngập những nụ cười, những khám phá và những cuộc phiêu lưu! Chúc bạn một sinh nhật đầy trải nghiệm và hạnh phúc!

– I could buy you anything your heart desires but I want to give you something that no one else could buy for you – that’s my love. Wonderful birthday.

=> Tôi có thể mua cho bạn bất cứ thứ gì trái tim bạn mong muốn nhưng tôi muốn tặng bạn thứ mà không ai có thể mua cho bạn – đó là tình yêu của tôi. Sinh nhật tuyệt vời!

– Live your life, every bit of it. Age is just a number. Don’t let it keep you from doing things you’ve been longing to do. Happy birthday.

=> Sống cuộc sống của bạn, từng chút một. Tuổi tác chỉ là con số. Đừng để nó ngăn bạn làm những việc bạn mong muốn làm. Chúc mừng sinh nhật.

– Nothing can compare to the beauty of someone who grows old with grace and wisdom. Best bday!

=> Không gì có thể so sánh với vẻ đẹp của một người già đi với sự duyên dáng và khôn ngoan. Sinh nhật tuyệt vời nhất nhé!

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh ý nghĩa

– Every morning when the sun shines through your window is another day for you to live and conquer. Make the most of this new and wonderful chapter. Happy birthday.

=>Mỗi buổi sáng khi mặt trời chiếu qua cửa sổ của bạn là một ngày khác để bạn sống và chinh phục. Hãy tận hưởng những điều mới mẻ và tuyệt vời này. Chúc mừng sinh nhật.

– The fact that I get to see you every day is my biggest blessing. Happy bday, my love.

=> Việc tôi được gặp bạn mỗi ngày là điều may mắn lớn nhất của tôi. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của tôi.

– You will never grow a day old if you keep your heart forever young. Happy bday.

=> Bạn sẽ không bao giờ già đi một ngày nếu bạn giữ trái tim mình trẻ mãi. Chúc mừng sinh nhật.

– Having you in my life is one of my greatest successes. Best bday.

=> Có em trong đời là một trong những thành công lớn nhất của tôi. Sinh nhật tuyệt vời nhất nhé em!

Lời chúc sinh nhật hay bằng tiếng anh

– The only time that matters to me is the time I get to spend with you. Best bday.

=> Thời gian duy nhất quan trọng với tôi là thời gian tôi dành cho bạn. Sinh nhật tuyệt vời nhất nhé!

– The best decision I’ve ever made is to make you a part of my life. Best birthday.

=> Quyết định đúng đắn nhất anh từng đưa ra là biến em thành một phần của cuộc đời anh. Sinh nhật tuyệt vời nhất nhé.

– The heart can see what the eyes cannot. Keep your heart open to the beauty of the world. Happy bday.

=> Trái tim có thể nhìn thấy những gì mắt không thể. Giữ trái tim của bạn luôn rộng mở để nhìn thấy mọi vẻ đẹp của thế giới. Chúc mừng sinh nhật.

– True beauty does is not a perfect face or a drop dead gorgeous body. The true definition of beauty is a kind heart and gorgeous soul. Wonderful bday.

=> Vẻ đẹp thực sự không phải là một khuôn mặt hoàn hảo hay một cơ thể tuyệt đẹp. Định nghĩa thực sự của cái đẹp là một trái tim nhân hậu và tâm hồn tuyệt đẹp. Chúc mừng sinh nhật.

Lời chúc sinh nhật hay nhất

– Do you have an idea how hard it is to wake up without you by my side? Happy birthday.

=> Bạn có biết sẽ khó khăn thế nào khi thức dậy mà không có bạn bên cạnh? Chúc mừng sinh nhật.

– Look within the gardens of your soul. There you will find the greatest treasure so precious and true. Happy birthday.

=> Nhìn vào khu vườn của tâm hồn bạn. Ở đó bạn sẽ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất rất quý giá và chân thực. Chúc mừng sinh nhật.

– When you first said hello, in that moment, you have proven to me that angels exists. Happy birthday, my angel.

=> Khi bạn lần đầu tiên nói xin chào, trong khoảnh khắc đó, bạn đã chứng minh với tôi rằng các thiên thần tồn tại. Chúc mừng sinh nhật thiên thần của tôi.

– Ever since I fell for you, my inner poet and artist have been awakened. Thank you for lighting that fire inside my heart. Happy bday.

=> Kể từ khi tôi yêu bạn, nhà thơ và nghệ sĩ nội tâm của tôi đã được đánh thức. Cảm ơn bạn đã thắp sáng ngọn lửa đó trong trái tim tôi. Chúc mừng sinh nhật.

Chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh hay nhất

Một lời chúc mừng sinh nhật với sự chân thành là một món quà quý giá. Hi vọng bạn đọc tìm được những câu chúc hoàn hảo với người đặc biệt của mình.