Nguyên tắc sống bạn nên nhớ

Nguyên tắc sống bạn nên nhớ

1. Không cần nói mình là người có tâm. Cái tâm thể hiện trong mỗi việc mình làm cho đồng đội (những người đang sát cánh bên mình) và cho khách hàng (những người đang ủng hộ mình).

2. Không cần nói mình là người tốt. Tốt hay xấu hãy để cho người đời đánh giá. Quan trọng là sống sao không hổ thẹn với chính mình.

3. Không cần nói mình đang làm đúng. Đúng hay sai chỉ có thời gian mới trả lời được. Đúng hay sai cũng thay đổi theo nền văn hoá và hoàn cảnh lịch sử.

4. Không cần tự cho mình giỏi, giỏi hay không thể hiện bằng kết quả. Chưa kể núi cao còn có núi cao hơn.

Zalo
Nguyên tắc sống bạn nên nhớ

5. Không cần nghĩ mình có tầm nhìn, tầm nhìn chỉ thật sự “có” khi mình đã đến đó. Chỉ cần luôn nỗ lực tiến về phía trước.

6. Không cần ngại đấu tranh vì những điều mình tin, vì nếu không sẽ chẳng ai dám tin vào mình.

7. Không cần sống vì người khác nghĩ gì về mình. Sống vì mình làm được gì cho những người yêu thương mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *