Một ngày làm vua

Câu chuyện kể về 1 đất nước nọ. Vua bị nhiều cận thần ganh tỵ vì được sống sung sướng, nhưng đó không phải là sự thật. Và một hôm, Vua ban một đặc ân cho vị quan làm vua một ngày, và trong thời gian một ngày đó vị quan đã cảm nhận được rất nhiều áp lực trên đầu của mình khi làm vua.

Làm vua thật không hề đơn giản. Việc cai quản một đất nước sẽ không cho phép vị vua an nhàn hưởng lạc mà ngược lại với bộn bề lo toan

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *