Mẫu cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh

Quãng thời gian đi học, chắc hẳn ai cũng đã từng mắc phải những lỗi, vi phạm nội quy như: đi học muộn, nói chuyện riêng, không học bài cũ,… Với những lỗi này, học sinh phải làm bản kiểm điểm nộp cho giáo viên và xem xét lại bản thân, để lần sau không còn vi phạm nữa. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp viết bản kiểm điểm để tự đánh giá ưu và nhược điểm sau một học kỳ, hoặc năm học. Vậy phải viết bản kiểm điểm như thế nào cho đúng? Nếu bạn chưa biết thì hãy tham khảo những mẫu cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh dưới đây nhé!

Bản kiểm điểm học sinh
Bản kiểm điểm học sinh

I. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh

Để viết một bản kiểm điểm cá nhân đặc biệt là dành cho học sinh chuẩn nhất bạn cần các mục như:
+ Kính gửi đến ban ngành liên quan như: nhà trường, thầy/cô.
+ Thông tin cá nhân như: họ tên, lớp theo học.
+ Lý do viết bản kiểm điểm, nguyên nhân dẫn tới sự việc, hậu quả mà sự việc gây ra.
+ Nhận lỗi và hứa sửa đổi.
+ Lời cảm ơn.
+ Chữ ký.
Dưới đây là một số mẫu có sẵn bản kiểm điểm cho học sinh, bạn có thể tham khảo như sau:

1. Mẫu cách viết bản kiểm điểm học sinh khi vi phạm nội quy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NH N
Kính gửi ban giám hiệu trường:…………………………
Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:……………
Em tên là:…………………Là học sinh lớp …………………
Lý do em viết bản kiểm điểm này là vì: (trình bày nội dung sự việc, nguyên nhân gây ra sự việc).
Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …………………. (ghi ra chi tiết lỗi và hậu quả gây ảnh hưởng tới lớp cũng như làm phiền tới thầy hoặc cô).
Em xin nghiêm khắc tự kiểm điểm và xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nếu em tái phạm em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của lớp, thầy cô và ban giám hiệu nhà trường đề ra.
Kính mong thầy/cô xem xét và tha thứ để em có cơ hội được khắc phục lỗi, trở nên tiến bộ hơn trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn.
TP.HCM, ngày … tháng … năm
Chữ ký (học sinh)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm mẫu
Bản kiểm điểm mẫu

2. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh không sống cùng cha mẹ

Với những trường hợp học sinh không sống cùng cha mẹ, thì có thể viết bản kiểm điểm cá nhân theo mẫu dưới đây.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NH N
Kính gửi ban giám hiệu trường:…………………………
Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:……………
Em tên là:…………………Là học sinh lớp …………………
Nơi ở: ghi địa chỉ hiện tại mà bạn đang sống.
Hiện ở với: ghi tên người thân mà bạn đang ở cùng nhớ ghi thêm đại từ nhân xưng như: cô, dì, chú, bác,…
Số điện thoại liên lạc: của bạn hoặc người thân đang sống cùng.
Thông tin cha: họ và tên, số điện thoại liên lạc.
Thông tin mẹ: họ và tên, số điện thoại liên lạc.
Lý do em viết bản kiểm điểm này là vì: (trình bày nội dung sự việc, nguyên nhân gây ra sự việc).
Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …………………. (ghi ra chi tiết lỗi và hậu quả gây ảnh hưởng tới lớp cũng như làm phiền tới thầy hoặc cô).
Em xin nghiêm khắc tự kiểm điểm và xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Nếu em tái phạm em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của lớp, thầy cô và ban giám hiệu nhà trường đề ra.
Kính mong thầy/cô xem xét và tha thứ để em có cơ hội được khắc phục lỗi, trở nên tiến bộ hơn trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn.
TP.HCM, ngày … tháng … năm
Chữ ký (học sinh)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm
Cách viết bản kiểm điểm

3. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cuối năm học

Đây là bản đánh giá cá nhân sau học kỳ hoặc năm học đã có những ưu khuyết điểm gì và đặt mục tiêu cho năm học mới. Ngoài ra, cũng là bản đề xuất mức hạnh kiểm cho bản thân để giáo viên có sự xem xét khách quan hơn.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NH N
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….
Họ và tên: …………………………………………….
Học sinh lớp………………………… Trường………………………
Trong học kì …… năm học 2018 – 2019 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau
+ Ưu điểm:
Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:
Học tập: ………………………………………………..
Kỷ luật: ……………………………………………………..
Hoạt động phong trào: ……………………………
Vấn đề khác: ………………………………………
+ Về khuyết điểm:
Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau: (liệt kê các lỗi đã phạm phải)
+ Nghỉ học có phép: … lần
+ Nghỉ học không phép – … lần
+ Đi học muộn – … lần
+ Nói chuyện, ồn ào trong giờ học – … lần
+ Gây rối, mất trật tự, đoàn kết trong lớp
+ Vô lễ với giáo viên
….
Vi phạm khác:…………………………
Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:
* Tự xếp loại hạnh kiểm: ………………………………………..
Ngoài ram, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ (năm học) tới mong được thầy cô xem xét.
* Ý kiến cá nhân: ………………………………
Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.
Trong học kỳ tới (năm học tới), em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)