Lời khuyên cho bạn

Lời khuyên, chính là một liều thuốc bổ giúp chúng ta có thể ‘chữa’ được rất nhiều ‘căn bệnh’ mà tự mình không giải nổi. Bất cứ ai trong cuộc sống này đều cần lắng nghe từ những lời khuyên, nhất là từ những lời khuyên chân thành.

1. Thật ra không cần quá nhiều thứ, chỉ cần sống khỏe mạnh, yêu thương chân thành, cũng xem như là một loại giàu có.

2. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, không có được thì đừng muốn, làm cần gì phải làm khổ bản thân chứ?

3. Đối với sinh mệnh mà nói, tiếp nhận mới là sự dịu dàng tốt nhất, cho dù là chấp nhận sự xuất hiện của một người hay chấp nhận sự ra đi của một người.

4. Cuộc sống mệt mỏi, một phần nhỏ là do sinh tồn, phần lớn là bởi so sánh.

5. Đời người không có gì là tuyệt đối, nhưng tương đối thì vẫn có, nếu đặt ở trên một cái cân, bạn có được càng nhiều, càng cần phải gánh vác nhiều hơn người khác.

Zalo
Lời khuyên cho bạn

6. Bạn mãi mãi không biết mình kiên cường ra sao, cho đến một ngày ngoài kiên cường ra bạn không còn sự lựa chọn nào khác.

7. Là của bạn thì sẽ là của bạn, chúng ta đã cố gắng rồi, trân trọng rồi, không thẹn với lòng rồi. Những cái khác cứ phó mặc cho vận mệnh đi.

8. Những lúc không chống đỡ nổi, có thể nói với chính mình rằng: “Tôi mệt quá!”, nhưng mãi mãi không được thừa nhận ở trong lòng là : “Tôi không được”

9. Biết mà không tự cao, mới là trưởng thành.

10. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện đủ làm bạn gục ngã, nhưng cái thực sự làm bạn gục ngã chính là tâm thái của chính bạn.