Chúa đã tạo ra 12 cung hoàng đạo như thế nào?

Cùng tìm hiểu công thức tạo nên cá tính và con người của các cung hoàng đạo qua bộ tranh siêu hài của Asbooks!

1. BẠCH DƯƠNG

2. KIM NGƯU

3. SONG TỬ

4. CỰ GIẢI

5. SƯ TỬ

6. XỬ NỮ

7. THIÊN BÌNH

8. BÒ CẠP

9. NHÂN MÃ

10. MA KẾT

11. BẢO BÌNH

12. SONG NGƯ