Hướng dẫn tải và cài đặt Autocad 2009 Full Cr@ck – Link Drive

Trước tiên tải file về và tiến hành giải nén!
Link Google Drive:                               
Link Trực Tiếp:                                     
Tắt kết nối internet và Windows Defender. Hướng dẫn tắt tại đây!
Cài đặt gặp khó khăn xem cách khắc phục TẠI ĐÂY!

Hướng dẫn cài đặt 

Bước 1: Tải Autocad 2009 giải nén, chạy file “Setup.exe

  • Nhấn Install Products để cài.

  • Cài đặt Autocad 2009, nhấn Next 

Bước 2: Nhấn I Accept và Next 

Bước 3: Nhập Seri Number653-12354321, 666-98989898 hoặc 666-69696969, nhấn Next 

  • Nhấn Install

  • Nhấn Yes 

  • Nhấn Finish.

Hướng dẫn (Active) Autocad 2009

  • Mở phần mềm và chọn Activate the Productvà nhấn Next như hình:

  • Quay lại folder đã giải nén tìm đến Folder Active và tìm file “xf-acad9-64-BITS.exe” chạy file bằng quyền Administrator.

  • Làm lần lượt từ 1 – 7 để crack .

  • Nhấn Finish để kết thúc

Như vậy là xong!

TẢI NGAY TẠI ĐÂY:

Link tốc độ: