Hướng dẫn tải và cài đặt Autocad 2009 Full Cr@ck – Link Drive

Trước tiên tải file về và tiến hành giải nén!

Link Google Drive:

Link Trực Tiếp:

Tắt kết nối internet và Windows Defender. Hướng dẫn tắt tại đây!

Cài đặt gặp khó khăn xem cách khắc phục TẠI ĐÂY!

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải Autocad 2009 giải nén, chạy file “Setup.exe”

Nhấn Install Products để cài.

Cài đặt Autocad 2009, nhấn Next

Bước 2: Nhấn I Accept và Next

Bước 3: Nhập Seri Number: 653-12354321, 666-98989898 hoặc 666-69696969, nhấn Next

Nhấn Install

Nhấn Yes

Nhấn Finish.

Hướng dẫn (Active) Autocad 2009

Mở phần mềm và chọn Activate the Productvà nhấn Next như hình:

Quay lại folder đã giải nén tìm đến Folder Active và tìm file “xf-acad9-64-BITS.exe” chạy file bằng quyền Administrator.

Làm lần lượt từ 1 – 7 để crack .

Nhấn Finish để kết thúc