18 triết lý nhân sinh giúp bạn trở thành người hạnh phúc

Cuộc đời chẳng phải chỉ có thế thôi sao? Càng muốn nhiều, càng cưỡng cầu càng không được.

1. Người bình thường bại bởi chữ lười, người có tài bại bởi chữ kiêu

2. Sống không cần phải lấy lòng người khác

3. Tâm thái tốt do chính mình tạo ra

4. Dụng tâm làm tốt những việc nên làm

5. Đừng tự làm khó cho chính mình

6. Đừng nên truy đuổi vinh quang thế tục

7. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình

8. Biết trân trọng chính mình mới có được một cuộc sống chân chính

9. Trong họa có phúc, trong phúc có họa

10. Điều quan trọng là sống sao cho một đời thực tế

11. Gốc rễ của niềm vui do chính mình tạo ra

12. Cảm giác hạnh phúc chính là hạnh phúc

13. Làm người thì phải biết ghi nhớ ân đức với người khác

Zalo
18 triết lý nhân sinh giúp bạn trở thành người hạnh phúc

14. Phàm làm việc gì cũng cần để lại con đường lui cho chính mình

15. Điều mình không muốn, chớ làm cho người khác

16. Khi đắc ý không quên hình, khi thất ý không quên thái

17. Làm người thì cần phải hỉ lạc có độ

18. Làm người đối nhân dùng tình cảm, đối việc dùng lý tính