10 Điều Làm Nên Giàu Có và 10 Lý Do Khiến Bạn Trở Nên Nghèo Túng

10 ĐIỀU LÀM GIÀU

1. Không từ mọi gian nan cực khổ, vì cần kiệm mà giàu.

2. Buôn bán công bằng có nhiều khách hàng, trung hậu mà giàu.

3. Mỗi sáng thức dậy sớm, chăm chỉ làm giàu.

4. Thường chăm lo việc nhà, lâu ngày rồi sẽ giàu.

5. Giữ gìn nhà cửa đề phòng trộm cắp, hỏa hoạn, cẩn thận mà giàu.

6. Không làm những việc phi pháp, giữ mình mà giàu.

7. Trong nhà già, trẻ giúp đỡ nhau, một lòng làm giàu.

8. Vợ hiền, con ngoan không hà hiếp, ghen tuông, giúp gia đình giàu.

9. Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp, để đời sau giàu.

10. Một lòng tích đức, làm thiện, vì ở hiền mà giàu.

10 LÝ DO NGHÈO

1. Phóng túng không lo làm ăn, từ từ sẽ nghèo.

2. Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay, dễ bị nghèo.

3. Hàng ngày thức dậy trễ, đường đi đến chỗ nghèo.

4. Nhà có ruộng đất không lo canh tác, làm biếng mà nghèo

5. Ham kết bạn với những người giàu có hơn mình, nhìn cao đua đòi mà nghèo.

6. Thích thưa kiện, tỏ ra anh hùng, tức khí mà nghèo.

7. Vay nợ làm sang, tỏ ra giàu có, tự mình làm nghèo.

8. Vợ con ăn no làm biếng con cái lêu lổng, mạng phải nghèo

9. Giao du với người xấu, bị lường gạt mà nghèo.

10. Thích rượu chè, cờ bạc, trai gái, nghèo triệt để.